Kanada’da sanayi sektörleri üçüncü çeyrekte %76,5 kapasiteyle faaliyet gösterdi

Pazartesi, 14 Aralık 2020 11:12:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’ya göre, Kanada’da sanayi faaliyetleri, bir önceki çeyreğe kıyasla %70,7 artarak %76,5 kapasite kullanımı kaydetti. Bu artış, başlıca imalat ve inşaat sektörlerindeki yükselme sayesinde gerçekleşti.

Kanada’da çoğu sektör, ikinci çeyrekte faaliyetlerini yavaşlatmak veya askıya almak zorunda kalmalarının ardından, kamu sağlığı önlemlerinin azaltılmasıyla faaliyetlerinde kademeli bir iyileşme gösterdi. Yine de, çoğu sektörün kapasite kullanım oranı salgın öncesi seviyelerin altında kaldı. Son zamanlarda uygulanan kamu sağlığı önlemleri nedeniyle, dördüncü çeyrekte sanayi kapasite kullanım oranında bir düşüş gerçekleşebilir.

Üçüncü çeyrekte inşaat sektörünün kapasite kullanım oranı yıllık bazda 7,2 puan artışla %87,2 seviyesinde kaydedildi. Bu artış, düşük ipotek oranları, daha elverişli iş piyasası koşulları ve işçilere daha fazla ücret ödenmesine bağlandı. Söz konusu dönemde, konut inşaatına yönelik izinlerin kayıtlara başlandığından beri en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte, inşaat izinleri %17 ile keskin bir artış kaydetti.

Üçüncü çeyrek boyunca, imalat sektörünün kademeli olarak yeniden faaliyetlere başladığına dair birçok işaret vardı. İş Gücü Anketi’ne göre üçüncü çeyrekte imalat sektörü istihdamında artış görülse de, söz konusu dönemde istihdam, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,71 milyona kıyasla 1,67 milyon seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte imalat sektörü toplam kapasite kullanım oranında artış yaşanmasına rağmen, bunun değeri geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen seviyenin altında kaldı. Söz konusu çeyrekte, imalat sektörü kapasite kullanım oranı yıllık bazda 3 puan düşüşle %75,3 seviyesinde yer aldı. Kapasite kullanım oranı, 21 başlıca imalat sektörünün 18’inde düşüş kaydetti, bu da söz konusu sektörün gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse dörtte üçünü oluşturuyor.


Son Tarihli İlgili Haberler

Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %0,6 düştü

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %0,1 düştü

Kanada’nın dış ticaret açığı Kasım ayında 3,3 milyar $’a geriledi

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da keskin bir şekilde düştü

Russel Metals Wisconsin’de servis merkezi devralacak