Demir Cevheri Fiyatları, Haberleri ve Analizleri

Avustralya, Brezilya ve Çin gibi en önemli demir cevheri pazarlarını yerinden ve anlık takip eden SteelOrbis, güncel demir cevheri fiyatları, demir cevheri pazar analizleri ve haberleri ile demir cevheri ticaretinde en büyük üreticilerin dahi en öncelikli bilgi kaynağı olma özelliğini taşıyor. Sunduğu rakamlar önemli piyasa oyuncuları tarafından referans sayılan ve alanının en iyisi kabul edilen SteelOrbis demir Cevheri Fiyatları sayfasını inceleyerek ticaretinizde bir adım öne çıkabilirsiniz.

Günlük Demir Cevheri FiyatlarıDaha fazla günlük fiyat için tıklayın

Haftalık Demir Cevheri FiyatlarıDaha fazla haftalık fiyat için tıklayın

Demir Cevheri İthalat/İhracat İstatistikleri

  

Demir Cevheri Fiyat Endeksi


İnşaat Demiri Fiyatları ve çeşitleri steelorbis.com'da! İlginizi çekebilecek diğer ürünleri incelemek isterseniz bu sayfaları gezebilirsiniz

 • Hindistan Çelik Fiyatları
 • Filmaşin Fiyatları
 • Demir Cevheri Fiyatları
 • Demir Cevheri

  Demir cevheri yer kabuğunda en çok bulunan ve tüm metaller içinde en çok kullanılandır. Dış çekirdek erimiş halde demir ve nikelden, iç çekirdek ise katı halde bulunan demir ve nikelden oluşmaktadır. Demir doğada bileşik halinde bulunur. Çeliğin hammaddesi olup endüstriyel olarak önemlidir. Çelik, toplumların ekonomik ve sosyal gelişmelerinde en büyük katkısı olan elementlerden ve endüstrinin temel girdilerinden biridir. Çelik sanayinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki yakın ilişkinin sebebi, çelik ürünlerinin tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Çelik sektörünün ana hammaddesi demir cevheridir. Demir cevheri; magmatik ortamın erken kristalizasyorı, artık kristalizasyon, hidrometazomatik, hidrotermal safhalarında ayrıca tortul ortamda ve metamorfik ortamda çeşitli oluşum şekilleriyle ortaya çıkmaktadır. Çelik endüstrisinde üretim yöntemlerinden biri ise hammadde kaynağı olarak demir cevherinin kullanıldığı yüksek fırın metodudur. Dünya çelik üretiminde ağırlıklı olarak yüksek fırın metodunun kullanıldığı görülmektedir. Verimin artırılmasında ve kok kullanım miktarının düşürülmesinde yüksek fırına şarj edilen malzemelerin fiziksel özelliklerinin rolü önemlidir.

  Demir Cevheri Özellikleri

  Çeşitli koşullarda oluşan cevherde; ana element olan demir mineralleri, faydalı elementler, zararlı  elementler, yan kayaç ve serbestlik tane iriliği yönünden büyük farklılıklar görülür. Şarj malzemesinin içerisinde iri malzemelerin fazla bulunması durumunda, cevher kütlesinin tamamı redüklenme imkanı bulamadan cürufa geçeceği için cüruf içindeki demir kayıpları artmaktadır. İnce malzemelerin fazla oluşu ise, yüksek fırın gaz geçirgenliğini düşürmekte fırın baca gazındaki toz miktarını arttırmakta ve dolayısıyla üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Demir cevheri fiyatları, cevherin türüne göre farklılık gösterir. Dünyadaki en büyük demir cevheri rezervleri Avusturalya, Brezilya ve Rusya’da bulunmaktadır. Demir cevheri analizi için bu ülkelerin güncel demir cevheri fiyatları yakından takip edilmektedir. Çin rezerv miktarı olarak Rusya’ya çok yakın bir seviyededir. Dünyada 50’ye yakın ülkede demir cevheri üretimi yapılmaktadır. Çin, Avustralya, Brezilya, Rusya ve Hindistan dünya demir cevheri üretiminin yaklaşık % 70’ini gerçekleştirmektedir. Bu ülkelerden gelen demir cevheri haberleri de, demir cevheri fiyatları ve demir cevheri analizi için önem taşımaktadır.

  Demir Cevheri Fiyatları

  Demir cevheri fiyatları enflasyon değişimleri ile çok etkileşim içerisinde değildir. Demir cevheri fiyatlarının oluşumunda temel faktörler; genel ekonomik durum, tüketici ülkelerdeki ekonomik  gelişmeler, madencilik kapasitesi uygulamaları ve yatırımlar, piyasa yapısı ve enerji maliyetleri şeklinde özetlenebilir. Fe- tenörü yükseltmek, konsantredeki zararlı elementlerden tamamen  arındırmak veya katlanılabilir sınırlara kadar azaltmak, değerlendirilebilecek Fe-dışı kıymetli elementleri içeren mineralleri ayrı konsantreler haline getirmek gibi farklı yöntemlerle zenginleştirilen demir cevheri fiyatları da farklılık göstermektedir. Gelecekte cevher talebini karşılayabilmek için cevher zenginleştirme yöntemlerinin önemi zamanla daha da artacaktır. Demir cevheri analizi yaptığımızda; yaklaşık  75 milyar tonluk dünya görünür Fe cevheri rezervinin yaklaşık 40 milyar tonu ve yaklaşık 100 milyar tonluk dünya mümkün demir cevheri rezervinin yaklaşık 65 milyar tonu fakir cevherlerden oluşmaktadır. Bundan başka gün geçtikçe pahalılaşan enerji gelecekti zengin ve fakir cevherleri yerinde zenginleştirmeyi ve hatta izabeyi gerektirecektir. Demir cevher fiyatlarının tarihsel gelişimine kıyasla hurda fiyatlarının daha  oynak bir  yapıda olduğu söylenebilir. Demir cevheri fiyat analizi oluşumuna etki eden faktörlerin  ayrıca hurda fiyatlarının gelişimi içinde geçerli olduğu belirtilebilir.