STEELORBIS WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanım Sözleşmesi, en son 12/05/2015 tarihinde güncellenmiştir.


www.steelorbis.com (bundan böyle "Web Sitesi" şeklinde anılacaktır) adresi üzerinden SteelOrbis'in web sitesine girerek, söz konusu siteyi kullanarak ve kayıt işlemini tamamlayarak işbu Kullanım Sözleşmesinin yasal bağlayıcılığına tabi olmayı kabul etmiş bulunmaktasınız. "Siz" ve "Kullanıcı" terimleri, SteelOrbis web sitesini ziyaret eden herkesi kastetmektedir.


SteelOrbis, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Kullanım Sözleşmesini zaman zaman değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler, "Kullanım Sözleşmesi" başlığı altında www.steelorbis.com adresinde yayınlanacaktır.


Herhangi bir değişiklik yayınlandıktan sonra Web Sitesini kullanmanız, değiştirilen Kullanım Sözleşmesi ile bu bağlamda yapılan tüm değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu nedenle değişiklik ihtimaline karşı işbu Kullanım Sözleşmesini belirli aralıklarla gözden geçirmeniz gerekmektedir.


STEELORBIS WEB SİTESİNİN KULLANIMI

SteelOrbis, işbu belge ile bahse konu Web Sitesine var ise ücreti karşılığında ve aşağıda yer alan koşullar çerçevesinde erişmeniz ve Web Sitesini kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir yetki vermektedir.


Söz konusu Web Sitesi ve metinler, veriler, raporlar, görüşler, fotoğraflar, grafikler, şemalar, animasyonlar ve videolar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere görüntülenen Web Sitesi içeriği (bundan böyle "İçerik" şeklinde anılacaktır), yalnızca kişisel kullanımınız içindir. İşbu Kullanım Sözleşmesinde aksi yönde bir izin verilmedikçe Web Sitesinde yer alan hiçbir içeriği SteelOrbis'in yazılı ön izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bunlar üzerinden türev çalışmalar yapmayacağınızı ya da depolamayacağınızı ve hiçbir İçeriği görüntülemeyeceğinizi, uygulamayacağınızı, yayınlamayacağınızı, herhangi bir kimseye herhangi bir ticari amaç doğrultusunda dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, duyurmayacağınızı ve yaymayacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.


İçerik, SteelOrbis'in ve SteelOrbis bünyesinde lisans veren tarafların özel mülkiyeti olup, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile koruma altına alınmıştır. Web Sitesinde ve İçerikte yer alan tüm ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları ve diğer ürün ve hizmet adları ile logoları, ilgili sahiplerinin mülkiyetinde olmakla birlikte yürürlükteki ticari marka ve telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır. Web Sitesinde görüntülenen ticari markaların, hizmet markalarının ya da logoların (bundan böyle toplu halde "Markalar" şeklinde adlandırılacaktır) herhangi biri, SteelOrbis'in ya da başkalarının kayıtlı ya da kayıt dışı markaları olabilir. Söz konusu Web Sitesinde yer alan hiçbir husus, SteelOrbis'in veya ilgili Markaların üçüncü şahıs sahibinin yazılı onayı olmaksızın bahse konu Web Sitesinde görüntülenen herhangi bir Markayı kullanma yetkisi ya da hakkı veriyormuş gibi yorumlanmayacaktır. Söz konusu Markaların ya da diğer İçerik öğelerinin yetkisiz bir biçimde kullanılması kesinlikle yasaktır. Herhangi bir İçeriği veya SteelOrbis materyalini kullanma izni almak için lütfen info@steelorbis.com adresi üzerinden SteelOrbis ile irtibata geçiniz.


Söz konusu Web Sitesini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanamazsınız. SteelOrbis'in SteelOrbis Web Sitesindeki özel mülkiyetlerini korumak için SteelOrbis tarafından talep edilen tüm gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir.


İÇERİK ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. SteelOrbis İçeriğin herhangi bir bölümünü, İnteraktif Alanları, Web Sitesini ve/veya teknik spesifikasyonları ya da bunlara ait bir öğeyi zaman zaman silme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinin tamamına ya da bir kısmına erişmelerini engelleyebileceğini kabul ve tasdik etmektedirler.


KAYIT

Kayıt işleminin bir parçası olarak kendinize bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz ve SteelOrbis'e doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde işbu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılırsınız; bu durumda Web Sitesine erişiminiz derhal sona erdirilecektir.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Söz konusu Web Sitesine göz atmanız ya da Web Sitesini kullanmanız ile bağlantılı tüm faaliyetlerinizden tamamen sorumlusunuz. İçerikten, Web Sitesinden veya işbu Kullanım Sözleşmesinden memnun değil iseniz, başvurabileceğiniz tek ve mutlak çözüm yolu İçeriği ve Web Sitesini kullanmaya son vermektir. SteelOrbis, bahse konu Web Sitesine göz atmanıza ya da kullanmanıza bağlı olarak tarafınıza herhangi bir zarar tazminatı ödemeyecektir.


İçeriğin temin edildiği çok sayıda kaynak ve elektronik dağıtımın doğurduğu olası tehlikeler nedeniyle İçerikte ve Web Sitesinde bir takım gecikme, aksama ya da yanlışlıklar meydana gelebilir. İÇERİK VE WEB SİTESİ, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" KULLANIMA SUNULMAKTADIR. STEELORBİS, WEB SİTESİNDEN ALINACAK SONUÇLARIN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ, DAKİKLİĞİ VE GÜNCELLİĞİ; STEELORBİS WEB SİTESİNE ERİŞİM VE KULLANIM; STEELORBİS WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ; DİĞER İÇERİKLER YA DA STEELORBİS WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLECEK DİĞER MATERYALLER (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI BİR HİPER BAĞ YA DA BAŞKA ARAÇLAR VASITASIYLA) HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. STEELORBİS, İŞBU BELGE İLE TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. STEELORBİS, NEDENİNE BAKILMAKSIZIN HERHANGİ BİR YANLIŞLIK, GECİKME, HİZMET KESİNTİSİ, HATA VEYA İHMALDEN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. STEELORBİS YA DA BÜNYESİNDEKİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LİSANS SAHİPLERİ, HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK KAPSAMINDA OLUP OLMAMASINA VE STEELORBİS WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN BAHSE KONU ZARARLARIN ÖNCEDEN KESTİRİLEBİLİR BİR NİTELİK TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA BAKILMAKSIZIN ZAMAN KAYBI, PARA KAYBI, KAR KAYBI VE İYİ NİYET KAYBI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL YA DA TESADÜFİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. ÖTE YANDAN STEELORBİS VE İŞTİRAKLERİ, ACENTELERİ YA DA LİSANS SAHİPLERİ, SÖZ KONUSU WEB SİTESİNİN KISMİ YA DA TAMAMEN KULLANIMINDAN DOĞAN VE İHMAL İLE WEB SİTESİNİN VE HERHANGİ BİR İÇERİĞİNİN SAĞLANMASI, YORUMLANMASI, RAPORLANMASI YA DA KULLANIMA SUNULMASI SÜRECİNDE KONTROLÜNÜN ÖTESİNDE MEYDANA GELEN YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN ZARAR VEYA HASARLARA YÖNELİK OLARAK SİZE VE BİR BAŞKASINA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. STEELORBİS, İŞTİRAKLERİ, ACENTELERİ VEYA LİSANS SAHİPLERİ, HİÇBİR DURUMDA SÖZ KONUSU İÇERİĞE YA DA WEB SİTESİNE GÜVENİLEREK TARAFINIZCA ALINAN KARARLARDAN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERDEN DOLAYI SİZE YA DA BİR BAŞKASINA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.


SteelOrbis, söz konusu Web Sitesinde üçüncü şahıs yazılımının kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bahse konu yazılım tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ya da eksiksizliği bakımından herhangi bir kişi ya da kuruluşa karşı sorumlu olmayacaktır.


DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Hiper metin ya da diğer bilgisayar bağlantıları aracılığıyla SteelOrbis dışında başkaları tarafından işletilen web sitelerine erişim sağlayabilirsiniz. Söz konusu hiper bağlantılar yalnızca referans ve kolaylık sağlamak amacıyla kullanımınıza sunulmuş olup, ilgili web sitesinin sahibinin münhasır sorumluluğundadır. SteelOrbis'in ilgili web sitelerinin içerik ve kullanımından sorumlu olmadığını ve üçüncü şahıs web sitelerinin kullanımı sonucunda size ve başka kişilere/kuruluşlara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiş bulunmaktasınız. Aşağıda yapılan tanım haricinde bu Web Sitesinden başka bir web sitesine yönlendiren hiper bağlantılar, SteelOrbis'in ilgili web sitenin içeriğini, operatörünü veya ilgili web sitesinde yer alan operasyonları onayladığı anlamına gelmeyecek ve üstü kapalı olarak bunu ifade etmeyecektir. SteelOrbis Web Sitesi aracılığıyla bağlandığınız diğer web sitelerinin içeriğini kullanma düzeyinizi belirlemek münhasıran tarafınızın sorumluluğu altındadır.


KULLANICI İÇERİĞİ VE ADI

Kullanıcı, kendisi tarafından SteelOrbis Web Sitesinin SteelOrbis'e ait herhangi bir baskı ya da elektronik yayınına (bundan böyle "Diğer İçerik" şeklinde anılacaktır) dahil edilen tüm materyalleri (özel elektronik posta ile aktarılan üçüncü şahıs materyalleri hariç) kullanması için SteelOrbis'e münhasır nitelikte olmayan bir yetki vermektedir.


SteelOrbis Web Sitesine herhangi bir materyal yükleyen Kullanıcılar, Diğer İçeriklerden de sorumludurlar. SteelOrbis, Kullanıcılar ya da başkaları tarafından gönderilen ileti ve bilgilerin içeriği de dahil olmak üzere Diğer İçerikler veya SteelOrbis Web Sitesinde bulunan doğrudan veya dolaylı hiper bağlantılar aracılığıyla erişilebilen bilgi içerikleri bakımından herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Ancak SteelOrbis, yasadışı, suçlayıcı veya uygunsuz olduğunu düşündüğü Diğer İçerikleri kendi takdir yetkisi doğrultusunda inceleme, değiştirme ya da silme hakkını saklı tutmaktadır.


Fon veya işletmelere yönelik talepler de dahil olmak üzere reklam niteliği taşıyan hiçbir materyali SteelOrbis'in yazılı ön izni olmaksızın söz konusu Web Sitesinde paylaşamaz ve dağıtamazsınız.


Kullanıcı, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere SteelOrbis'in, iştiraklerinin, çalışanlarının ve yetkili temsilcilerinin (i) Kullanıcının işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi; (ii) Kullanıcının ekran adı ve şifresi ile SteelOrbis Web Sitesinde herhangi bir materyal yayınlanması sonucu uğradığı tüm zararlar, yükümlülükler, maliyetler, ücretler, harçlar ve masraflar bakımından SteelOrbis'i tazmin etmeyi kabul etmektedir.


Kullanıcı, kendisine ait tüm ticaret unvanlarının, ticari markaların, hizmet markalarının ve diğer ürün ve hizmet adları ile logolarının referans ve reklam amacıyla SteelOrbis tarafından Web Sitesindeki dizin hizmetlerinde kullanılmasına izin vermektedir.


EK YASAL SÜRELER

İşbu Sözleşme, SteelOrbis ya da sizin tarafınızdan feshedilene dek yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri, fesih niyetini telefon ya da elektronik posta aracılığıyla diğer tarafa bildirmek suretiyle işbu Sözleşmeyi feshedebilir.


SteelOrbis, söz konusu Web Sitesini ya da tarafınızın söz konusu Web Sitesine erişimini zaman zaman sonlandırabilir ya da değiştirebilir.


İşbu Sözleşme, SteelOrbis Web Sitesine yönelik olarak taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmekle birlikte SteelOrbis Web Sitesine yönelik olarak daha önceden yapılmış yazılı ve sözlü tüm anlaşmaları hükümsüz kılacaktır. SteelOrbis'in işbu Sözleşme hükümlerine kati suretle uygun hareket edilmesini sağlayamaması, ilgili koşul ya da hükme daha sonradan da uyulmayacağı yönünde bir feragat anlamına gelmeyecektir. İşbu Sözleşme size özel olup, hak ve yükümlülüklerinizi bir başkasına devredemezsiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki kanunlar uyarınca geçersiz ya da uygulanamaz bir nitelik taşıdığı kanaatine varılır ise geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.


BİLGİSAYAR KORSANLIĞI İLE MÜCADELE HÜKMÜ

Söz konusu Web Sitesini işbu Kullanım Sözleşmesi tarafından yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanmamayı açıkça kabul etmiş bulunmaktasınız. Ayrıca açıkça aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmemeyi de kabul etmektesiniz:
(1) Web Sitesini kanunlar veya mevzuat tarafından yasaklanan bir amaç doğrultusunda kullanmak ya da herhangi bir kanun veya mevzuatın ihlaline yol açmak;
(2) Benzer işlem ve fonksiyonlara sahip “deep-link,” “scraper,” “robot,” “bot,” “spider,” “veri madenciliği,” “bilgisayar kodu” ya da diğer otomatik aygıt, program, araç, algoritma, proses, yöntem veya manuel işlemi kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek, Web Sitesinin bir kısmını ya da Web Sitesinde bulunan/Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir veri ya da içeriği yazılı ön izin almaksızın açmak, elde etmek, kopyalamak ya da görüntülemek;
(3) Web Sitesinde yayın ya da Web Sitesindeki açık bir bağlantıdan erişim yoluyla kasıtsız olarak Web Sitesinde kamuya duyurulmuş herhangi bir materyal veya bilgiye erişmek ya da erişim teşebbüsünde bulunmak;
(4) Web Sitesine ya da içeriğine yönelik erişimi kısıtlamak veya engellemek amacıyla alınan bir önlemi herhangi bir şekilde ihlal etmek ya da uygulamamak;
(5) Web Sitesinin güvenliğini ihlal etmek ya da Web Sitesine, verilere, materyallere, bilgilere, bilgisayar sistemlerine ya da Web Sitesi ile bağlantılı sunuculara bağlı ağlara korsanlık, şifre kırma veya diğer yöntemler eşliğinde yetkisiz erişim sağlama teşebbüsünde bulunmak;
(6) Web Sitesinin ya da Web Sitesinde kamuya duyurulması planlanan tarihten önce herhangi bir veri, içerik ve bilgiye erişim de dahil olmak üzere Web Sitesinde yürütülen herhangi bir faaliyetin olağan işleyişine müdahale etmek ya da müdahale teşebbüsünde bulunmak;
(7) Söz konusu Web Sitesinde görevli operatörlerin takdir yetkisine bağlı olarak Web Sitesinde veya operasyon altyapısında orantısızca büyük bir yük oluşturan ya da oluşturabilecek bir eylem gerçekleştirmek ya da gerçekleştirmeye teşebbüs etmek.


KULLANICININ SORUMLULUĞU

Kullanıcının, Web Sitesini yalnızca Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi aracılığıyla kullanmasına izin verilecektir.


1. Kullanıcı Adlarının, Şifrelerin ve Onay Kodlarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının önlenmesi Kullanıcıların sorumluluğundadır (yükümlülük). Kullanıcıya tayin edilen kullanıcı adları, şifreleri ve Onay Kodlarının kullanımı ile Web Sitesinde yapılan tüm işlem ve operasyonların Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği düşünülecektir. SteelOrbis IP adresi, lokasyon, ülke, saat ve tarih bilgilerine dayalı olarak giriş bilgilerinin takibini yapacaktır. Bu nedenle kısa bir süre içerisinde başka bir lokasyondan yapılan sistem girişleri ve kullanıcıların hesabına yönelik diğer şüpheli faaliyetler, hesabın bloke edilmesine ya da geri ödeme yapılmaksızın kapatılmasına yol açabilir.


2. Günlük Özet (e-posta ile gönderilen günlük SteelOrbis haberleri ve analiz), yalnızca ilgili e-postanın alıcısı (hesabın kendisine atandığı kullanıcı) için geliştirilen telifli bir materyaldir. Günlük Özetlerin SteelOrbis'in yazılı izni olmaksızın iletilmesi ya da kullanıcının kendi ofisinde ya da işletmesinde dahi yeniden dağıtılması kesinlikle yasaktır. Tüm Günlük Özet kullanıcıları ve okuyucuları SteelOrbis'e kaydolmalıdır.


İletme faaliyeti elektronik olarak izlenmekte ve depolanmaktadır. SteelOrbis, daha sonraki bir tarihte uluslararası telif haklarını ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatma veya geri ödeme yapmaksızın hesabı kapatma ve hizmeti sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.


3. Web Sitesinde ya da başkaca bir SteelOrbis içeriğinde yer alan haberler, dokümanlar, tasarımlar, grafikler, makaleler ve ticaret modelleri SteelOrbis'in yazılı ön izni alınmaksızın kullanılmayacak, çoğaltılmayacak, yeniden yayınlanmayacak, yeniden dağıtılmayacak veya üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, SteelOrbis ya da iştirakleri tarafından sahip olunan fikri mülkiyet haklarını doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmeyeceğini, kullanmayacağını, kopyalamayacağını veya kayda geçirmeyeceğini kabul ve beyan etmektedir.


4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini SteelOrbis'in yazılı ön onayı olmaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyecektir.


5. İstenmeyen e-posta (spam) filtreleri: Günlük e-postalar, istenmeyen e-posta filtreleri aracılığıyla engellenir ise, Kullanıcı derhal SteelOrbis'e haber verecek ve SteelOrbis, Kullanıcının istenmeyen e-posta filtresine ilişkin sorunları gidermesine yardımcı olacaktır. Kullanıcılar, istenmeyen e-posta filtrelerinin güvenlik paketleri ya da posta uygulaması aracılığıyla Kullanıcının İnternet Hizmeti Sağlayıcısı, şirketin posta sunucusu ya da Kullanıcını kişisel bilgisayarı ile Kullanıcının kontrolünde olduğunu kabul etmektedirler. SteelOrbis, Kullanıcıların yardımı olmadan kullanıcının istenmeyen e-posta filtresi sorunlarını giderecek araçlara sahip değildir. Arıza tespit çalışmasının ardından SteelOrbis e-postaları hala filtreli ise Kullanıcının aktif bir e-posta bildirmesi gerekmektedir. İstenmeyen e-posta filtrelerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması neticesinde herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.


KULLANICIYA SUNULAN AVANTAJLAR

1. SteelOrbis tarafından kurulan ve işletilen "www.steelorbis.com" Web Sitesinde hali hazırda mevcut olan içerik, araştırma ve fiyatlandırma, arşivler, şemalar, tablolar ve haber hizmetleri ile birlikte Prime baskı yayını (aylık Türkçe dilinde Prime) da Kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Günlük e-bültenler, hafta içlerinde her kullanıcıya gönderilecektir. SteelOrbis, geçici hizmet aksaklıklarından, öngörülemeyen teknik e-posta gönderim problemlerinden ve yazılım ya da donanım eksikliği nedeniyle Kullanıcının yaşadığı erişim sorunlarından sorumlu olmayacaktır. Üyelik Paketinin düzeyine bağlı olarak SteelOrbis tarafından Kullanıcıların "SteelOrbis e-pazar" hizmetinden faydalanmalarına da izin verilebilmektedir.


2. SteelOrbis Üyelik Paketinin Kullanıcısı, söz konusu Web Sitesinde gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden sorumlu olmakla birlikte işbu Kullanım Sözleşmesini OKUYACAK ve Kullanım Sözleşmesi linkinin yanındaki kutucuğu işaretleyerek KABUL EDECEKTİR.


ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARI

İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hükmün sizin veya bizim dışımızdaki kimselere uygulanması planlanmamaktadır.


ANLAŞMAZLIKLAR

Söz konusu Web Sitesini kullanmanız ile ilgili olarak tarafımızla herhangi bir anlaşmazlık yaşarsanız, söz konusu anlaşmazlık Türk kanunlarına tabi olacak ve İstanbul Mahkemeleri (merkez) ile İcra Dairelerine sevk edilecektir. Bahse konu yasal süreçte SteelOrbis'in kayıt ve defterleri tek ve belirleyici deliller olarak değerlendirilecektir. Söz konusu Web Sitesi aracılığıyla elektronik platformda yapılan işlemlere yönelik olarak SteelOrbis bilgisayarlarından alınan çıktıların da belirleyici bir delil niteliği taşıyacağı tarafınızca kabul edilmektedir.