ABD Türkiye merkezli Habaş’dan ithal inşaat demirine yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

Salı, 10 Kasım 2020 17:05:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye merkezli Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’den (Habaş) ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergilerine ilişkin 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemeyi iptal etti. 

Söz konusu idari inceleme 2020 yılının Eylül ayında başlatıldı. 2 Ekim 2020 tarihinde bakanlık, Habaş’ın söz konusu dönemde inşaat demiri ihraç etmediğini bildirdi.


Son Tarihli İlgili Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Japonya’dan ithal soğuk saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

ABD Çin ve Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

ABD yedi ülkeden ithal ön gerilmeli beton teli için geçici damping marjlarını açıkladı