Kanada’da imalat satışları Nisan ayında %28,5 düştü

Salı, 16 Haziran 2020 11:40:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’ya göre, bu yılın Nisan ayında imalat satışları, Mart ayındaki %9,8 düşüşü takiben %28,5 rekor düşüşle 36,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Nisan ayı, Covid-19 sonrası sosyal mesafe önlemlerinin tüm ay boyunca uygulandığı ilk ay oldu ve tesisler sınırlı kapasiteyle çalıştı veya faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Ulaşım ekipmanları, petrol ve kömür ürünleri sektörlerindeki keskin düşüşler nedeniyle satışlar 21 sektörün tamamında düştü. İmalat satışları Nisan ayında tonaj bazında %8,3 düştü. İmalat sektöründeki işletmelerin %80’inden fazlası faaliyetlerinin Corona virüsünden etkilendiğini bildirdi.

Stok seviyeleri Nisan ayında %0,6 düşerek 87,8 milyar $ oldu ve petrol ve kömür ürünleri sektörü başta olmak üzere 21 sektörün 12’sinde düşüş kaydetti. Bu düşüş ulaşım ekipmanları, gıda ve başlıca metal sektörlerindeki yüksek  stoklarla kısmen dengelendi.  

Aynı ayda, stok-satış oranı ise çoğunlukla satışların düşmesi nedeniyle Mart ayında kaydedilen 1,74 oranına kıyasla artarak 2,41 seviyesinde yer aldı. Bu oran, 2008 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen stok-satış oranındaki en büyük aylık artış oldu. Bu orana göre, satışlar bu seviyede kalmaya devam ederse stoklar aylar içinde tükenecektir.

Gelen yeni bilgilere göre tamamlanmamış siparişler Şubat ayında 99,4 milyar $ seviyesine yükseldi. Tamamlanmamış siparişler Nisan ayında aylık %1,2 düşerek 98,4 milyar $ seviyesine geriledi. Bu düşüş ulaşım ekipmanları ve başlıca metal sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin azalmasına bağlandı.

Söz konusu ayda, yeni siparişler de çoğunlukla ulaşım ekipmanları ile petrol ve kömür ürünleri sektörlerinde yeni siparişlerin azalması nedeniyle %31,3 düşerek 35,1 milyar $ oldu.

İmalat sektörü kapasite kullanım oranı Nisan ayında %16,4 azalarak %55,9’a düştü. Bu oran 2017 yılının Ocak ayından bu yana kaydedilen en düşük oran. Dayanıklı ve dayanıksız malların imalatının kapasite kullanım oranları da sırasıyla 23,5 puan düşüşle %45,4 ve 7,9 puan düşüşle %68,6 olarak rekor seviyelere düştü.


Son Tarihli İlgili Haberler

ABD’nin sondaj kuleleri sayısı haftalık bazda düşerken, Kanada’nınki artmaya devam ediyor

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşmeye devam ediyor

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Mayıs ayında %60,1 arttı

Kanada’da yeni konut fiyatları Haziran ayında %0,1 arttı

Kanada’da imalat satışları Mayıs ayında %10,7 arttı