CISA: Çin’in çelik ihracatı 2020 yılında 55 milyon mt’a ulaşacak

Salı, 29 Eylül 2020 17:04:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği Başkanı He Wenbo 26 Eylül tarihinde Pekin’de düzenlenen enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı forumunda yaptığı açıklamada, Çin’in çelik ithalatının ithal ile yerel çelik ürünler arasındaki fiyat farkının azalmasına ve kademeli olarak toparlanma gösteren yurt dışındaki piyasalara bağlı olarak düşüş göstereceğini belirtirken, çelik ihracatının toparlanma göstereceğini ifade etti.

Çin’in çelik ihracatının 2020 yılında bir önceki yıl kaydedilen 64,29 milyon mt’a kıyasla %14,45 düşüş göstererek 55 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi bekleniyor. Bu düşüş hızı Ocak-Ağustos döneminde 36.557 milyon mt olarak kaydedilen ihracattaki yıllık %18,6’lık düşüşe kıyasla daha az olacak ve bu durum sevkiyatların yıl sonuna kadar beklendiği gibi toparlanma göstereceğine işaret ediyor.

Birlik başkanı, Covid-19 salgınının etkili bir şekilde kontrol altına alınmasının ekonomik kalkınmadaki hızlı toparlanmaya katkı sağlayarak çelik talebini arttığını belirtti ve bu durumun çelik üretimini 2020 yılında şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye çıkaracağını dile getirdi. Bununla birlikte, Çin net çelik ithalatçısı konumuna geçti ve Çin’in ihracat faaliyetleri iç piyasada talebin iyileşmesine bağlı olarak düşüş gösterirken, ithal ile yerel çelik fiyatları arasındaki fark da azaldı. Aynı zamanda, çelik üreticilerinin mali durumu Çin’de para arzını artırmaya yönelik politikalara bağlı olarak geçen yıla kıyasla daha iyi olmasına rağmen, kârlılıkları artış gösteren hammadde fiyatları sebebiyle bir önceki yıla kıyasla azaldı.


Son Tarihli İlgili Haberler

Çin’in çelik ithalatı Eylül ayında daha hızlı artış göstererek 3 milyon mt’a yaklaştı

Çin’in çelik ihracatı Eylül ayında %30,8 düştü

Çin’in demir cevheri ithalatı Eylül ayında %9,25 arttı

Çin’in kömür ve linyit ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,4 düştü

Çin’in kok ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %52,1 düştü