Hindistan’dan verilen yassı mamul tekliflerinde fiyatlar değişmedi

Pazartesi, 10 Haziran 2019 14:27:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen yassı mamul tekliflerinde fiyatlar değişmezken, temel pazarlardaki alıcıların yüksek tonajlı alım yapmaya yanaşmadıkları ve bunun sonucunda ihracatı durma noktasına geldiği gözlendi.

Mumbai’de faaliyet gösteren bir tüccar, Çin’den verilen yassı mamul tekliflerinde fiyatlar kademeli bir düşüş kaydederken Hint yassı mamul ihracatçılar ve çelik üreticilerinin fiyatlarını sabit tutmakla avantajlarını kaybettiklerini belirterek, alıcıların Hindistan’dan verilen tekliflere yanıt vermemelerinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sadece komşu ülkelere sınırlı miktarda satış yapıldığını belirten tüccar, Hint çelik üreticilerinin iç piyasalarında baz fiyatlarını yükseltmeye odaklandıklarını ve ihracat piyasasından neredeyse tamamen çekildikleri için agresif bir fiyat politikası izlemediklerini söyledi. 

Hindistan’dan verilen sıcak sac teklifleri

Söz konusu dönemde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen sıcak sac tekliflerinde fiyatlar 530$/mt FOB Mumbai seviyesinde yer almaya devam etti. Büyük çelik üreticilerinin çoğunlukla ihracat piyasasında olmadığı ve sadece birkaç tüccarın yaklaşık sadece Nepal gibi komşu ülkelere yaklaşık 4.000-5.000 mt civarı sıcak sac ihraç ettikleri görüldü.

Hindistan’dan verilen soğuk sac teklifleri

Aynı dönemde, Hindistan’dan verilen soğuk sac ihracat teklifleri 545$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti. Fakat tüccarların veya üreticilerin kayda değer bir satış gerçekleştirdikleri duyulmadı.

Hindistan’dan verilen çelik levha teklifleri

Söz konusu haftada, Hindistan’dan verilen çelik levha ihracat teklifleri 575$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti. Fakat tüccarların veya üreticilerin kayda değer bir satış gerçekleştirdikleri duyulmadı.


Son Tarihli İlgili Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları düşük arza rağmen baskı altında

Hindistan yerel sıcak sac piyasasında bağlantılar arttı, Eylül ayında baz fiyatlar ikinci kez artabilir

Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları yüksek seviyelerde, fakat bölgesel farklılıklar oluştu

Hint Welspun Corporation demir çelik imalatını ve ticaretini geliştirecek

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları baz fiyatlarda artış beklentisiyle daha da yükseldi, ticaret durgun