Çolakoğlu Metalurji: 2020 yılı 2019’a göre daha olumlu geçecek

Salı, 14 Ocak 2020 16:58:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

2019 yılı öncesinde beklentilerimiz dünya genelinde korumacılık önlemlerinin ve ticaret duvarlarının etkilerinin artarak devam edeceği yönünde idi. Nitekim beklentilerimizi de aşacak şekilde dünya çelik ticaretinde “adil ticaret” kavramının her geçen ay daha da zedelendiği bir yıl geçirdik. Bunun yanında, özellikle Avrupa Bölgesi’nde otomotiv ve imalat sektörünün 2019 yılı boyunca üretim ve tüketim miktarını düşürmesi çelik talebini miktar ve ticari yönde olumsuz etkiledi. 2019 yılında Türk çelik sektörü, üretimini en fazla düşüren ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de 2019 yılında inşaat, otomotiv, beyaz eşya başta olmak üzere, çelik tüketiminde önceki yıllara göre gerileme gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda her ne kadar Türkiye’nin çelik ithalatı bir önceki yıla göre azalmış olsa da Türk üreticiler özellikle yılın ilk 8 ayında ihracatlarını artırmayı başarmıştır. Dünyada yeni kurallar ile değişen çelik ticareti nedeniyle Türk üreticiler ürünlerini yeni ihracat pazarlarına çevik bir şekilde sevk etmeye devam etti.

Bu yıl dikkat çekici bir diğer nokta ise önceki yıllarda en çok konuştuğumuz konu olan Çin’den daha az bahsediyor oluşumuzdur. 2019 yılının ilk 10 ayında üretimini artırmaya devam eden Çin, tek başına dünyanın kalanından daha fazla çelik üretmiştir. Çin dışında Hindistan, Vietnam ve İran önceki yıla göre üretimlerini önemli oranlarda artıran ülkelerdir. 2019 yılının son çeyreğinde Avrupa ve Güney Amerika’da üreticiler kapasite kısmak zorunda kalmışlardır. 2020 yılının ilk çeyreğinin 2019 yılı son çeyreğine göre daha olumlu olması beklenmektedir. 2020 yılı içinde, çelik sektörünü bekleyen en önemli konulardan bir diğeri de 2019 yılında iç tüketimini canlı tutmayı başaran Çin’in 2020 yılı boyunca bu şekilde devam edip edemeyeceğidir.

Tüm bunlara ilave olarak 2020 yılında Türk çelik sektörünün performansında Amerika pazarının ek koruma önlemlerinin, hatta ülke bazında farklı uygulamalarının etkileri de çok önemli olacaktır.

Türkiye pazarında ise gerçekleşen daralmanın nihayetinde dip seviyelere ulaştığını, 2020 yılının ortalamada, 2019 yılına göre daha olumlu göstergeler ile geçeceğini öngörmekteyiz.


Son Tarihli İlgili Haberler

Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları 4.100 TL/mt seviyesinin üzerini test ediyor

IREPAS üreticiler komitesi: Küresel uzun mamul talebi neredeyse pandemi öncesi seviyelerde

Türkiye kaynaklı boru piyasasında fiyatlar sabit, talep orta seviyelerde

Türkiye ithal hurda piyasasında hafif bir fiyat düzeltmesi görülebilir ancak arz dar

Türkiye’de levha fiyatları sabit kaldı, talep zayıf