ABD’de ithal inşaat demiri alımları azaldı

Çarşamba, 25 Ekim 2017 11:44:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları, kış koşullarının inşaat sektörü faaliyetlerini oldukça yavaşlatması sebebiyle ve özellikle ithal inşaat demiri siparişleri şimdi verilse yılsonu tatilleri döneminde ulaşacağı için, ABD’de inşaat demiri talebinin genel olarak azaldığını belirtti. Yine de, mevsimsel koşulların ülkede inşaat demiri talebini azaltan tek neden olmadığı, ABD’de yerli ve ithal inşaat demiri fiyatları arasındaki farkın az olmasının da ithal alım yapmak açısından caydırıcı bir sebep olduğu ifade ediliyor.

Tüccarlar, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türk çelik üreticilerinin verdiği CFR bazındaki inşaat demiri tekliflerinin değişken olduğunu, fakat buna rağmen ABD iç piyasasında Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatlarının değişmeyerek ABD Körfez limanları teslimli olmak üzere 639-650$/mt DDP aralığında yer almaya devam ettiğini belirtti. Diğer ithal tekliflere bakıldığında, Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatlarının, ülkedeki yüksek enerji fiyatları sebebiyle artan üretim maliyetlerinden dolayı, çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Meksika’dan verilen tekliflerin ise, Türkiye çıkışlı tekliflerle yarışabileceği, fakat Meksikalı üreticilerin herhangi bir ticari dava açılmasını önlemek için ABD piyasasına verdikleri tekliflerde ekstra dikkatli davrandıkları belirtiliyor.


Son Tarihli İlgili Haberler

ABD çelik ithalatı Nisan ayında %58,3 arttı

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayında %2,5 arttı

ABD ithal inşaat demiri piyasasında ilgi arttı

ABD yerel inşaat demiri fiyatları hurda trendinden etkilenmedi

ABD ithal inşaat demiri piyasasında teklifler düştü