IREPAS: Küresel uzun çelik piyasasında belirsizlik sürerken, yüksek fırınlı tesisler büyük baskı altında

Pazartesi, 08 Temmuz 2019 14:49:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası İnşaat Demiri İhracatçıları ve Üreticileri Birliği'nin (IREPAS) yayımladığı kısa vadeli görünüm raporunda, global uzun çelik piyasasına yönelik tahminlerin hurda sektörü, çelik sanayi ve çelik tüketicileri için farklılık gösterdiği belirtildi. Piyasanın çok fazla belirsizlik olduğu için genel olarak istikrarsız olduğu ve bir tweetin bile aniden birçok şeyi değiştirebileceği ifade edildi. Özellikle yüksek fırınlı çelik üreticilerinin artan hammadde maliyetlerinden dolayı zor bir dönemden geçtikleri ve Brezilya, ABD, İskoçya, Çin ve belki birçok başka ülkede yüksek fırınların kapandığı veya kapanma tehlikesi altında olduğu belirtildi. Buna benzer bir dönemin 2016 yılında da yaşandığını belirten IREPAS, şu an tek çarenin üretimin yavaşlatılması ve aktif olmayan tesislerin kapatılması olduğunu ifade etti.

Piyasa göstergeleri yüksek hurda fiyatlarını desteklemiyor, kütükte arz-talep dengede

Öte yandan hurda fiyatlarının da yükseldiği, fakat piyasa göstergeleri daha yüksek fiyatları desteklemediği için fiyatların mevcut seviyesinden daha fazla artmasının beklenmediği belirtiliyor. Slab tarafında arz fazlası olduğu, kütükte ise arz-talep dengesinin sağlandığı ifade ediliyor.

ABD’de uzun mamul talebi değişmezken, arz yükseldi

IREPAS raporuna göre, ABD yerel uzun mamul piyasasında talepte herhangi bir değişiklik olmadı, fakat ABD’li çelik üreticilerinden gelen arzın yükselerek fiyatları baskıladığı görülüyor. Ülkede yerel uzun mamul fiyatlarına ithalat tarafından çok az gelirken, ironik bir şekilde, ABD’li üreticilerin küçük tonajlı satışlar için bile kendi aralarında rekabet ettikleri gözleniyor. Diğer yandan, özellikle US Steel’in bazı yüksek fırınlarının kapatılmasıyla birlikte, ABD’de yassı çelik üreticilerinin bu dönem için normalden de düşük olan ve birçok ülkedeki iç piyasa yerel fiyatların da altında seyreden sıcak sac fiyatlarını yükseltmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Bu durum ticarette korumacı yaklaşımların tek çözüm olmadığını ve haksız ticaretle baş edebilecek başka yolların da olduğunu işaret ediyor.

Kanada’nın yakın zamanda ABD’nin önde gelen ihracatçısı olması bekleniyor

Kanadalı çelik üreticileri ABD’ye vergi olmaksızın fiyat teklifi verebiliyor ve IREPAS’a göre yakın zamanda Kanada’nın ABD’nin bir numaralı çelik tedarikçisi olması bekleniyor. Öte yandan, Meksika’nın da ABD piyasasından pay aldığı ama ihraç ettiği temel ürünlere daha fazla antidamping vergisi gelmesinden kaçındığı için temkinli yaklaştığı gözleniyor.

Güney Amerika’da mamul talebi altyapı yatırımlarının olmamasından dolayı çok zayıf

Güney Amerika piyasasına bakıldığında, durum geçtiğimiz ay ile hemen hemen aynı. Bu yılın ilk beş ayında ülkede inşaat demiri tüketiminde küçük bir artış gözlenmişti, fakat genel talep altyapı yatırımlarının olmamasından dolayı halen çok düşük. İnşaat demiri fiyatlarının ise, demir cevheri fiyatlarının 117$/mt CFR seviyesini bulduğu göz önüne alındığında, düşük olduğu görülüyor. Bu yüzden, ihracat yapabilecek kar marjları bulunmayan Güney Amerikalı entegre çelik üreticilerinin sadece Latin Amerika ülkelerine navlunun daha az olmasından dolayı satış yapma şansları olduğu ifade ediliyor. 

Türk çelik üreticilerinin ihracat fırsatları kısıtlı

IREPAS, Türk üreticilerin uzun mamul için AB kotalarını hemen hemen doldurduğunu ve bu yüzden bu sene içerisinde Türkiye’den bölgeye çok fazla satış yapılmasının beklenmediğini belirtti. Bu yüzden önümüzdeki dönemde arz-talep dengesinin Türk üreticileri açısından bugünkünden daha iyi bir noktada olması beklenmiyor.

Avrupalı üreticiler kar marjlarını korusa da, EUROFER mevcut durumdan memnun değil

Avrupa mamul piyasasının her sene bu dönemde olduğu gibi bu yıl da oldukça sessiz olduğu ifade ediliyor. Avrupalı çelik üreticilerinin fiyatlarını yükseltmeye çalışıp başarısız oldukları, yine de hurda fiyatlarındaki artışlardan dolayı fiyatlarını aşağı yönlü revize etme konusunda baskı görmedikleri için kar marjlarının iyi seviyelerde olduğu belirtiliyor. Yine de EUROFER, Avrupa çelik sanayinin zor durumda olmasından şikayet ederek, artırılması durumunda piyasayı muhtemelen daha fazla zora sokacak ticari önlemler alınması konusunda ısrar ediyor. IREPAS, böyle bir durumda Avrupalı ihracatçıların uluslararası pazarda bağlantı gerçekleştirmelerinin daha da zor olacağını belirtiyor ve bunun sonucunda Avrupa’da mamul üretiminin üreticilerin önlerini görememesinden dolayı sıkıntıya girebileceklerini ve kullanıcı sektörlerin bu durumdan oldukça etkilenebileceğini ifade ediyor. Alınan önlemlerin Avrupa’ya halihazırda serbest ticaret anlamında zarar vermeye başladığı belirtilerek, yakın zamanda Avrupalı mamul üreticilerinin önlemlerin kaçınılmaz sorunlarından dolayı birbirlerini suçlamaya başlayabileceklerinin düşünüldüğü ifade ediliyor.

ABD’nin Çin ve İran’la olan anlaşmazlıkları çözümlenecek gibi görünmüyor

IREPAS raporuna göre, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar halen bir çözüme ulaşmış değil ve Çin vazgeçmezken, ABD’nin de vazgeçmesi için bir sebep bulunmuyor. Önemli bir çelik üreticisi olan İran tarafında da şimdilik bir çözüm görünmüyor. Osaka’daki G20 zirvesinde pozitif bir hava esmiş olsa da, taraf ülkelerin önceki yaklaşımlarından ve politik alandaki ani değişikliklerden dolayı piyasada halen güvensizlik olduğu ifade ediliyor.

Demir cevheri fiyatlarının %18 artması yüksek fırınların üretim kısmasına sebep oldu

Haziran ayında demir cevheri fiyatları artan talep ve arz kısıntıları sebebiyle %18’lik bir artış kaydetti. IREPAS raporuna göre, bazı yüksek fırınların üretimlerinin askıya alınması, üretimin hurdaya dayalı üretim yapan ve daha fazla sipariş alan elektrik ark ocaklı tesislere kayabileceği anlamına geliyor. Yüksek fırınlardaki üretim kısıntılarının çelik piyasasına arz-talep dengesi açısından faydalı olacağı düşünülüyor.

Çin’de mamul ihracatının kontrol altında olması sonucu kütük ithalatı artıyor

Çin iç piyasasında mamul tüketiminin iyi seviyelerde olmasının bu zamana kadar ihracatı kontrol altında tuttuğu görülüyor. Ülkede çelik tüketiminde gerçek veya devam eden bir azalma olması halinde ise demir cevheri fiyatlarının yönünü değiştireceği belirtiliyor. Yüksek üretim maliyetlerinden dolayı kütük ithalatının arttığı ülkede, yarı mamul üretiminin ön plana çıkmaya başladığı ifade ediliyor. IREPAS, önümüzdeki günlerde Çin’de elektrik ark ocakların yatırımlarına devam etmesinin beklendiğini aktarıyor. 

İç piyasalarda rekabet artarken, ihracatçıların hedef pazarları azaldı

IREPAS raporunda, iç piyasalarda rekabetin arttığı, fakat ihracat pazarlarında korumacılık önlemlerinden dolayı daha az rekabet olduğu ifade ediliyor. Tüketimin az olmasının rekabeti daha da artırdığı ve ihracatçılara çok az pazar kaldığı belirtiliyor.

Batı pazarlarında mamul talebinin kısa vadede yavaşlaması bekleniyor

Kısa vadede, batı pazarlarında mamul talebinin durgunluğunu koruması beklense de, artan üretim maliyetleri ve üretimde öngörülen yavaşlamadan dolayı bu yılın son çeyreğinde piyasaların yukarı yönlü seyredebileceği düşünülüyor.

Değişken piyasa için son çeyrek tahminleri belirsiz

IREPAS, global uzun mamul piyasasında ticari faaliyetlerin mevcut yaz döneminde olduğundan da yavaş olmasını bekliyor. Genel anlamda, piyasanın istikrarsız olacağı düşünülürken yılın son çeyreği için tahminlerin belirsiz olduğu ifade ediliyor.

 


Son Tarihli İlgili Haberler

GFG Alliance Hindistan çelik pazarına girdi

Türkiye yerel sıcak sac piyasasında satışlar iyi gidiyor, fiyatlar yükseldi

Evraz yılda 2,5 milyon mt sıcak rulo sipariş etti  

Kardemir filmaşin fiyatlarını yukarı çekti

Çin'de ulaşımı hızlandırmak için yüksek hızlı yollar ücretsiz olacak