MMK Metalürji: Önümüzdeki iki yıl içinde büyümede normalleşme beklenmektedir

Perşembe, 16 Ocak 2020 10:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

2019 değerlendirmesi

2019 yılı, başta çelik sektörü üzerinden yapılan ticaret savaşları ve bunun sonucu olarak getirilen vergi ve kotalara rağmen, üreticilerin alternatif pazarlara yönelmesi ve artan ihracat hacmi ile hatırlanacaktır.

Son yıllarda ülkemizde kaplamalı çelik ürün pazarındaki artan kapasitelere karşın, daralma yaşanan inşaat ve sanayi sektörleri öncülüğünde azalan çelik tüketimi sonucu ihracat pazarlarına ağırlık veren üreticiler, küresel büyüme oranının son yılların en düşük seviyesinde olması nedeniyle zorluk yaşadılar. Yılın ikinci yarısının ortalarından itibaren ihracat hacminde düşüş gözlense de, yılın son döneminde geleceğe dair beklentilerin pozitife dönmesi, hurda fiyatlarında yaşanan yükseliş ve piyasada yaşanan arz kısıntısı sonucunda satışlar ve fiyatlar hızlı bir şekilde artış gösterdi.

2020 beklentileri

Yıl sonu itibarıyla sektörde yakalanan pozitif ivmenin devamlılığı için başta iç ve dış pazarlardaki talepte iyileşme olması gereklidir. Ekonomik öngörüler çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içinde büyümede normalleşme beklenmektedir. ABD-Çin arasında yapılması beklenen ticaret anlaşması, Brexit sürecindeki belirsizliklerin ortadan kalkması, FED, AB ekonomilerinde toparlanma, parasal genişleme ve Çin’de uygulanacak teşvikler, global anlamda süreci doğrudan etkileyecek etmenler olacaktır. Ülkemiz özelinde, dış pazarlarda uygulanan vergi ve kotalar başta olmak üzere, büyüme performansımız ve buna bağlı olarak kapasite kullanım oranlarındaki artış takip edeceğimiz konular olacaktır. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sektör genelinde mevcut toparlanmanın sürmesi ve talepte artış beklentimiz devam etmektedir.

 


Son Tarihli İlgili Haberler

EUROFER Türkiye’den ithal sıcak saca telafi edici vergi istiyor

ÇİB: AB’nin haksız uygulamalarına karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız

Galva Metal: En büyük risk tedarik zincirinin zarar görmesi

Alessandro Sciamarelli: Çelik talebi 2021 başına kadar toparlanmayacak

Yıldız Demir Çelik: En büyük önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı