Alacero: Çin, Latin Amerika çelik sektöründeki belirsizliği artırıyor

Cuma, 25 Eylül 2020 15:24:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Alacero tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, dünyanın başlıca ekonomileri düşüş gösterirken, dünyanın süper güçleri arasındaki ticaret gerilimi de, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizi başka bir boyuta taşıyabilir. Emtia fiyatlarındaki düşüş, para birimlerinin değer kaybetmesi, ABD’nin korumacılığı ve Çin’in yerel ürünlerindeki adil olmayan fiyatların oluşturduğu baskı, bu bölgedeki belirsizliği artırdı.

2019 yılında Çin’in Latin Amerika’ya dolaylı çelik ihracatı %3,5 artışla 49,15 milyar $ olmuştu. Çin’in bölgeye yaptığı çelik ihracat hacmi ise, 2018 yılına kıyasla %3 artışla 7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Bu durum ve Latin Amerika çelik sektörünün sanayileşme seviyelerini sürdürme isteği göz önüne alındığında, Alacero, yerel hükümetlerin haksız ticaretle mücadele etmek için ithalatı daha fazla kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Alacero Genel Direktörü Francisco Leal, “Salgından sonra dünya çelik talebi, düşük maliyetli üretime yeniden başlamak için yeterli kapasite fazlasına sahip ülkelerin işine yarayacak. Bu nedenle, bölgesel tüketim anlamında Latin Amerika çeliğinin daha iyi temsil edilmesi için, altyapıya yapılan yatırımların devam etmesini ve yerli malzeme tüketilmesini öneriyoruz,” şeklinde konuştu.

Söz konusu bölgede dolaylı yoldan ithal edilen Çin çıkışlı çeliğin başlıca tüketicileri, toplam ithalat değerinin %57’sini oluşturan Brezilya ve Meksika oldu. Ton bazındaysa bu seviye, toplam ithalatın yaklaşık %45’ine denk geliyor. Meksika, Çin çıkışlı sac ürünlerini düşük seviyede ithal etmiş olsa da, 2018 yılına kıyasla %5,8 artışla 17,16 milyar $ ile başlıca dolaylı ithalat yapan ülke oldu. Brezilya ise %4,5 artışla 11,07 milyar $ harcama yaptı. Çin’in Latin Amerika’ya dolaylı yoldan yaptığı çelik ihracatı 2019 yılında 7 milyon mt seviyesine ulaştı.

Çin’in Latin Amerika’da başlıca haddelenmiş ürün ve türevleri ihracatı rotası, 1,2 milyon mt ile bölgeye yapılan toplam sevkiyatın %20’sini oluşturan Şili oldu. Şili’yi 1,1 milyon mt ile toplam sevkiyatın %17’sini oluşturan Peru, 1 milyon mt ile %16’sını oluşturan Orta Amerika ve 800.000 mt ile %13’ünü oluşturan Brezilya takip etti. Bölgeye yapılan toplam ihracat yıllık %14 düştü. Bununla birlikte, Çin’den Latin Amerika’ya yapılan yüksek çelik içeriğine sahip dolaylı ihracattaki artış, ticaret açığını artırmak için yeterli olmadı. Dolayısıyla, Latin Amerika’nın Çin’den yaptığı haddelenmiş ürün(uzun çelik, yassı çelik ve dikişsiz boru) ve türevleri (tel ve kaynaklı boru) ithalatı 2018 yılında kaydedilen 12.000 mt’a kıyasla %56 artarak 18.000 mt seviyesine yükselmesine rağmen, Çin’den Latin Amerika’ya yapılan haddelenmiş ürün ve türevleri satışı önemli oranda düşüş kaydetti.

2019 yılında Latin Amerika’nın haddelenmiş ürünlerde ticaret dengesi, Çin’den yapılan ithalatın azalması nedeniyle 2018 yılındaki 5,49 milyar $ açığa kıyasla %20 düşerek 4,42 milyar $ oldu. Ticaret dengesi ve yeniden sanayileşme süreci, yerel tüketimin artması ve mevcut kapasitenin büyümesiyle elde edilebilir.

2019 yılında Latin Amerika’nın toplam tüketiminin %35’ini ithalat oluştururken, toplam ithalatın %25’i de Çin’den yapıldı. Bu seviye, Latin Amerika’nın kendi sac ürünlerini tüketmesi nedeniyle Çin’den yapılan ithalatın %11 düşüş kaydettiğini gösteriyor. Sanayi sektörüne uygulanan vergi teşviki nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşanmasına rağmen Çin, yaptığı görüşmelerde esnekliğini koruyarak adil olmayan fiyatlar sundu.

2019 yılında Latin Amerika’da çelik sektörüne dair 74 adet antidamping vergisi vardı. Bu seviye, geçen yıl kaydedilen 65 antidamping vergisinin %14 üzerinde ve söz konusu vergilerden 42 tanesi 2018 yılından önce olmak üzere, toplam 50 tanesi Çin’e karşı uygulanıyordu. Bu durum, 2019 yılında Latin Amerika ülkelerinin çelik ticaretine dair toplu çabasını gösteriyor. Söz konusu yılda, bölgede Çin’e uygulanan toplam 50 adet antidamping vergisinin %72’sini, 18’er adet antidamping vergisiyle Meksika ve Brezilya oluşturuyordu. Bununla birlikte, Kolombiya da 2019 yılında, 2018 yılındaki 3 antidamping vergisine kıyasla %167 artışla 8 adet antidamping vergisi uygulayarak önemli çaba gösterdi.

Küresel anlamda ticari belirsizliğin olduğu bir dönemde Alacero, Latin Amerika ülkelerinin riski en aza indirmek için kendi aralarında yapılan ticarete değer katmasını öneriyor. Bunun için en iyi yol, hammaddenin, yerel sektörde katma değerli imalat ürünlerinde kullanılması, bu da yerel üretim kapasitesinin artmasını gerektiriyor. Amerika Kıtası Kalkınma Bankası tarafından yapılan çalışmalar, bölgedeki altyapı açığını kapatmanın, Latin Amerika’nın enerji üretimi ve dağıtımı, ulaşım, telekomünikasyon ve inşaat ile alakalı sektörlerdeki toplam 150 milyar $ olan gayrisafi yurt içi hasılasından her yıl %2,5 yatırım yapılarak en az 15 yıl süreceğini gösteriyor.


Son Tarihli İlgili Haberler

ABD Çin’den ithal çelik silindir için geçici damping marjlarını açıkladı

Latin Amerika’nın çelik üretimi Ağustos ayında %7,9 arttı

ABD’de çelik ithalat izinleri Eylül ayında %16,8 arttı

Kanada’nın dış ticaret açığı Ağustos ayında 2,4 milyar $’a geriledi

ABD’nin ticaret açığı Ağustos ayında 67,1 milyar $’a çıktı