Geçmiş olsun Türkiye, kalbimiz ve dualarımız afetzedelerle.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÜYE/MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

  • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
  • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı.
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, şirket adresi
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, unvanı.
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kaydı, ses kaydı.
Finansal Bilgiler Vergi numarası, TCKN, banka hesap numarası, fatura bilgileri vs.
Diğer IP, Site üyelik şifresi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır.

  • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
  • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
  • Kişisel verilerinizi Hype, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.
  • Kullandığımız e-posta hizmet sağlayıcısına ait sunucuların yurtdışında olması sebebiyle, şirket içi-dışı e-posta gönderimleri sırasında, bu e-postalarda bulunan verileriniz yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

Bu açık rıza metnine ilişkin "Açık rıza metnini okudum ve anladım. Başvuru formunu onaylamakla Aydınlatma Metninde "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında belirlenen amaçlarla kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına rıza göstermiş olduğumu kabul ederim.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.
Mersis No: 0470048178400014
İletişim linki: linki https://tr.steelorbis.com/destek/iletisim.htm
Adres: 19 Mayis Mahallesi, Atatürk Caddesi Yamaç Sokak Şeref Yazgan İş Merkezi, No:1, Kat: 7, D: 18
Kozyatağı - 34736
İstanbul, Türkiye