Onaylı E-ticaret Sitelerine Abonelik Desteği Tekrar Yürürlükte

27 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince, Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri arasında yer alan SteelOrbis üyeliği için üyelerimiz, 2021 yılı içinde üyelik bedelinin 9.590TL'ye kadar %60'ını iade alabilecekler.

Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanan karar ve bu kararın uygulama esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Destek kapsamına alınan e-ticaret sitelerine üyelik desteği için firmaların destek ödeme başvurularını Ek-A'da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne (İBGS) yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri Listesi Ek-A

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'nin konu hakkındaki tüm bilgi, belge ve dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

İhracatçı Birliklerine Yapılan Destek Başvuruları


Ücretsiz Denemek İçin Formu Doldurunuz »