6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÜYE/MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi Adı, soyadı.
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, şirket adresi
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, unvanı.
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kaydı, ses kaydı.
Finansal Bilgiler Vergi numarası, TCKN, banka hesap numarası, fatura bilgileri vs.
Diğer IP, Site üyelik şifresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Başvuru formunu onaylamakla Aydınlatma Metninde "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında belirlenen amaçlarla kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına rıza göstermiş olduğumu kabul ederim.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.
Mersis No: 0470048178400014
İletişim linki: https://tr.steelorbis.com/destek/iletisim.htm
Adres: 19 Mayis Mahallesi, Atatürk Caddesi Yamaç Sokak Şeref Yazgan İş Merkezi, No:1, Kat: 7, D: 18 Kozyatağı - 34736
İstanbul, Türkiye