TÇÜD: 2021 yılında üretimde ve ihracatta %10 civarında artış bekliyoruz

Çarşamba, 27 Ocak 2021 13:34:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ile 2020 yılını ve 2021 beklentilerini konuştuk.

 

2020 yılı pandemi sebebiyle ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında üretim ve tüketimde ciddi düşüşler gözlendi. Yılın ilk çeyreğinde çelik tüketimindeki yüzde 42,8 oranındaki artışın ardından, Nisan Mayıs aylarında tüketim yüzde 27 oranda geriledi. Benzer şekilde üretimde de ilk çeyrekteki yüzde 9,6 oranındaki büyümenin ardından, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 26 civarında düşüş yaşandı.

Haziran ayından itibaren gerek pandeminin kısmen kontrol altına alınması ve gerekse hükümet tarafından uygulamaya aktarılan ekonomik istikrar tedbirleri sayesinde, tüketimin ve üretimin canlanma eğilimi içerisinde girdiği ve Ocak-Kasım döneminde tüketim yüzde 15,5 oranında artarken, üretimdeki artışın yüzde 4,9 seviyesinde kaldığı gözlendi. Söz konusu rakamların yılsonu itibariyle üretimde yüzde 5, tüketimde ise yüzde 15 artış şeklinde gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz. 

Aralık ayında talebin yurt içine yönelmesini memnuniyetle karşılamakla birlikte, bunun geçici bir durum olmamasını, çelik tüketen sektörlerin yurt içi üretimle entegrasyon içinde olmalarını teşvik edecek bir yapının oluşturulmasını ve bu cümleden olarak; dahilde işleme rejiminin, ithalatı teşvik eden yapısının gözden geçirilmesini bekliyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki canlılığın, yurt içi çelik tüketimini destekleyeceğini ve yurt içi çelik tüketimindeki artışın, önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz.

2018 yılından itibaren ABD’nin öncülüğünde, daha sonra AB’nin ve diğer pek çok ülkenin dâhil olduğu korumacı yaklaşımların, uluslararası ticareti önemli ölçüde sınırladığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm ülkelerin çelik tüketimlerinde önceliği yurt içi tedarike verdiği bu dönemde, 2021 yılında, ABD’de ve AB ülkelerinde ekonomik şartların iyileşmesine paralel olarak, korumacı şartların kısmen esneyeceğini Türkiye’nin en son yassı çelik ürünleri ithalatında, AB ülkeleri ve Güney Kore için antidamping soruşturması açma kararının, söz konusu esnemeyi destekleyeceğini ve çelik dış ticaretinde, serbest ve adil ticaret kurallarının geçerliliğini artıracak daha dengeli bir yapının oluşacağını değerlendiriyoruz.

Bu yeni şartlar muvacehesinde, 2021 yılında üretimde ve miktar yönünden ihracatta yüzde 10 civarında artış bekliyor, çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranını, 2020 yılındaki yüzde 109 seviyesinden, 2021 yılında yüzde 130 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.


Son Tarihli İlgili Haberler

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda bağlantısı 495$/mt CFR seviyesine işaret ediyor

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları tekrar yükseldi

Türkiye’nin gemi hurdası alım fiyatları üst sınırdan 425$/mt seviyesine ulaştı

Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda fiyatlarını artırdı

İçdaş uzun mamul fiyatlarını sertçe artırdı