Prof. Dr. Oğuz Fındık: Sektörün ve bölgenin ekonomisine olumlu katkıda bulunmayı amaçlıyoruz

Çarşamba, 29 Eylül 2021 10:02:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

HAKKIMIZDA

2 Ağustos 2018 tarihinde kurulan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş, 16 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Kurulan şirket 16 ortaktan oluşmaktadır.

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağlayacak olan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-Ge faaliyetinde bulunacak girişimcilere vergi avantajları sağlamasının yanında üniversitemizin sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşmesiyle bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Karabük Teknokent bünyesinde 7 Ar-Ge, 3 Kuluçka firması bulunmaktadır. Karabük Üniversitesi’nde öğrenci olmanın ayrıcalıklarından birisi de üniversitemizin büyük ortağı olduğu Karabük Teknokent'in sizlere sağlayacağı teknik ve fiziksel imkanlardan yararlanabilmektir. Karabük Teknokent’te firmaların ihtiyaçlarına göre, değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkündür.

 

 

 

Karabük TeknoKent’in faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Çelik sektörünün önde gelen firmalarından, iş yaşamını değiştirecek dijital dönüşüm uygulamalarından üretim süreçlerimizi etkileyen Endüstri 4.0 yaklaşımına kadar, geniş bir yelpazede teknoloji projeleri yürütüyoruz. Veri analitiği merkezlerimizde faaliyet alanlarımıza yönelik, ilgili öğretim üyeleri ile üniversite - sanayi iş birliğiyle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge şirketlerine sunduğu sinerji ortamıyla; şirketlerin beraber çalışabilmelerine olanak tanıyarak, firmaların aynı ortamda kümelenmeleri, fırsat ve imkânları paylaşabilmeleri, gerektiğinde birlikte rekabet edebilmeleri ve aynı zamanda ilgili oldukları alandaki teknolojinin gelişimini takip edebilmeleri gibi olanaklarla destek olmaktadır.

Karabük Teknokent, alanında önde gelen kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle ekonomiye katma değeri yüksek işler kazandıracak teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesine destek veriyor.

Bu tür üniversite ve sanayi iş birlikleri ne gibi faydalar sağlıyor?

“Şirketim var, debeleniyorum” diyeni yaşatacak bir ortam eksikliğimiz söz konusu. Çekirdek’ten çıkan girişim şirketlerinin tam uçabilmesini sağlayacak ortam yaratmak gerekiyor. Teknokent olarak firmalarımıza bu alanlarda destek olmaktayız.

Teknokent, girişimcilere firmalaşma süreçlerinde ihtiyaç duydukları eğitim, mentorluk, danışmanlık ve networking gibi hizmetler sunulmaktadır. Teknokentin üniversite içerisinde olması sayesinde, çok cüzi miktarda kira ücreti alınan kuluçka firmalarına ücretsiz internet altyapısı ve ofis imkanları sağlanırken, firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları, vergi muafiyetinden yararlanacak imkanlar, Ar-Ge firmalarını bir araya getirerek sinerji oluşturmaktayız.

Teknokentler yaptığı ihracatla Türkiye ekonomisine destek olmaya devam etmektedir.

Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda hedefleriniz neler?

Firmaların üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, ihracat tutarlarını artırmaları ve bu sayede sektörün ve bölgenin ekonomisine olumlu katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Bölgede kurulacak şirketlerin muafiyetlerden faydalanabilmesi için yetkili kurumlara raporları sunmak. Uluslararası alanda araştırmalar yaparak dünya akreditasyon alanında başarılar kazanmak. Teknolojik ve bilimsel araştırmalarda dünya standartlarını yakalamak. Girişimcilerin projelerini geliştirerek ticarileştirmelerine yardımcı olmak başlıca hedeflerimizdendir.

Ayrıca, KBÜ'de ilgili bölümlerle teknokent ekosisteminde ortak projeler yürütmeyi, eğitim programları ve etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Girişimcilere yönelik start-up programları geliştirmek veya mevcut programlara dahil olmak, araştırma faaliyetlerimizi destekleyecek nitelikli insan kaynağına erişim desteği almak ve sektörel Teknokent Kuluçka Merkezi ve benzeri yapılar oluşturmaya yönelik iş birlikleri oluşturmak da planlarımız arasında yer alıyor.

Ar-Ge programlarınızın içeriğinden bahsedebilir misiniz?

Ar-Ge çalışmalarını yürüten çevre teknolojilerinden finansal çözümlere, biyoteknolojiden çelik sektörünün önde gelen birçok firması bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmalarını rahatlıkla sürdürüyorlar. Ancak buluşlarını ticaretleştirmeye yarayacak şeyleri, örneğin finansman modellerini, iş planını, markalaşmayı, patenti bilmiyorlar. Burada bunların eğitimini veriyoruz.

Karabük Teknokent Bilimsel ve                Teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin bulunması veya geliştirilmesi, yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi, bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması, yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetlerinde bulunmaktayız.

Sizce girişimciliği teşvik etmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak. Firmalar arası sinerji ve iş birliği fırsatlarını artırmak. Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek. Bölgeye dışarıdan yatırımlar çekmek. Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek. Kamu araştırma kurumları ile üretim sektörlerinin (sanayi) iş birliğinin sağlanması. Ulusal sanayinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak. Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek. Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak. Girişimciliği teşvik etmek için başlıca yapılması gerekenlerdir.

Şu anda bünyenizde yer alan şirketler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yaş grupları, alanları, faaliyetleri?

Karabük Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarını yürüten çevre teknolojilerinden finansal çözümlere, çelik sektörü, mühendislik/mimarlık, enerji, yazılım, elektronik ve geri dönüşüm faaliyetleri gibi birçok faaliyet yapan firma bünyemizde bulunmaktadır.

Örneğin;

Endüstri 4.0 uygulamaları konusuna odaklanacak, verimlilik artışı sağlayacak projeler üretmeyi hedefleyen, Ar-Ge yapabilen ulusal ve uluslararası iş birliklerine açık, yenilikçi, sürdürülebilir bir Ar-Ge kültürüne sahip, dinamik teknoloji firmaları ile gelecek nesiller adına yeşil ve güvenli bir çevreyi hedefleyen, enerjiyi tüketirken ve üretirken tasarruf için yaşam konforunu ve üretim hızını düşürmeden önemli adımlarla ilerleyen firmalar çalışmalarını Karabük TeknoKent’te sürdürmeye başladı.

Yine Karabük ilinde bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında çalışma yapan ve bilhassa oyun geliştirme alanında faaliyet gösteren Ar-Ge şirketleri yerlerini aldılar. Bu firmaların Karabük Üniversitesi Oyun Tasarım ve Geliştirme bölümü öğrencileri ve ilgili vatandaşlar tarafından kariyere başlamak adına önemli bir yer olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı, birçok projede yer almış ve çözüm ortağı olduğu projeleri başarı ile bitirmiş; hedefleri arasında KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile iş birliği yaparak TS EN ISI 17034 kapsamında akredite referans malzeme üretmek olan, atık plastikleri sıfır atık ilkesine uygun şekilde doğadan yok ederken ülke ekonomisine katkı sağlayacak ikincil hammaddelerin üretimine yönelik çalışan 7 Ar-Ge, 3 Kuluçka firmasına sahibiz.

Hangi teşvik ve destekleri sağlıyor devlet başvuranlara?

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler; Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti, KDV Muafiyeti, Sigorta Prim Desteği, Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler, Bölge Dışı Çalışma İzni, Teknolojik Ürün Yatırım İzin Desteği, Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı, Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi, TÜBİTAK Projelerine Sağlanan Özel Destek Uygulamaları, Temel Bilimler Desteği vermekteyiz.

Kimler yer alabilir?

Halen yüksek veya ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.


Son Tarihli İlgili Haberler

Kardemir uzun bir aranın ardından kütük satışlarını açıp aynı gün içinde kapattı

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları hurda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle sertçe arttı

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Hurda talebi piyasayı güçlü bir şekilde destekliyor

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %23,3 arttı

Kocaer Çelik’ten 100.000 mt kapasiteli galvaniz tesisi yatırımı