Parladı: Bu yıl yatırımlarla geleceğe hazırlık yaptığımız bir yıl olacak

Perşembe, 20 Şubat 2020 10:23:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Parladı Metal Satış Müdürü Bahar Parladı ile  otomotiv ve çelik sektörleri arasındaki ilişkiyi konuştuk.

Toplam üretiminizin ne kadarını otomotiv sektörüne ayırıyorsunuz?

Toplam üretim kapasitemizin %75’ini otomotiv sektörüne yaptığımız satışlar oluşturmaktadır.

Otomotiv sektöründe çelik talebi ne durumda, önümüzdeki dönem için öngörünüz nedir?

Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş süreci, yerli otomotiv sektörünün en büyük müşterisi olan Avrupa’da satış rakamlarının yavaşlamasına sebep oldu. Bu geçici durumun özellikle iç pazarda orta vadede OEM’lerin yeni projelerinin devreye girmesi, VW grubunun yapacağı yatırım ve yerli otomobilin de etkisiyle artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Buna paralel olarak da otomotivde çelik kullanımı da artış kaydedecektir.

Sizce çelik şirketleri neden otomotiv sektörüne ürün tedarik edebilmeyi bu kadar önemsiyor? 

Biraz klasik bir söylem olacak ancak ‘güvenli liman’ tanımı tam da bu sektöre olan yaklaşımın ana sebebi diye düşünüyorum. Sektörün devamlılığı, sektördeki firmaların finansal güvenirlilikleri, katma değeri yüksek ürün talebi gibi birçok alt neden sıralayabiliriz

Otomotiv ve çelik sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için neler yapılabilir?

Otomotivde kullanılan yeni nesil çelikler uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkıyor. Bu çalışmaların firmalara ekonomik geri dönüşü de uzun sürüyor. Bu sebeple konunun tek başına özel sektöre bırakılmaması gerektiği kanaatindeyim. Yerli otomobil projesinin de başlatılmasıyla bu konunun devlet nezdinde de önem kazanacağını umuyorum. Yerli üreticimiz için bu şekilde bir vizyon belirlenir ve devlet politikalarıyla desteklenirse, özel sektör, üniversiteler ve kamu iş birliği ile de orta vadede otomotiv çeliği ihraç eden bir ülke olabiliriz.

Biz bu süreçte çelik servis merkezi olarak; Ar-Ge çalışmaları için hem üniversitelere hem de otomotiv yan sanayi firmalarına elimizden geldiği kadarı ile yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Otomotive yönelik çelik ürünlerinde ithalatın yol açtığı rekabet hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Otomotiv ithalat ürünleri mecburi ürünler olduğu için otomotiv parçalarının maliyetini artırmıştır. İşçilik ücretleri ve diğer giderleri, bu artışı dengelemek adına oldukça baskılanmıştır.

Otomotiv yan sanayi  ve onlara hizmet veren çelik servis merkezleri, üreticiler bu durumdan son derece rahatsızdır.

2020 yılı içinde ülkelerin uyguladığı kotaların yumuşamasını beklediğimiz için bu durumun bir nebze iyileşeceğini öngörüyoruz.

Tüm sektörü etkisi altına alan korumacılık önlemleri ihracatınızı ne ölçüde etkiledi?

Lojistik avantajı sebebiyle yassı çelik sektörü açısından öncelikli durumda olan Avrupa pazarının yerini Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi daha bakir çelik pazarlarına yönelerek doldurmayı çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesini vermeye başladı. 2019 yılında yaptığımız ihracatı 2020 yılında artırarak ilerlemeyi hedefliyoruz.

2019 şirketiniz için nasıl geçti, 2020’den neler bekliyorsunuz?

Bir önceki sorunuzla da bağlarsak, korumacılık önlemleri sonrası, yerli yassı çelik üreticilerinin ihracatta pazar payı kaybetmeleri ile birlikte iç piyasaya yönelmeleri, arz fazlası sebebiyle fiyatların baskılanmasına ve satışın zorlaşmasına sebep oldu. Bu sebeple sektörde karlılığı düşük bir yıl geride kaldı. Parladı Metal açısından bakarsak bir önceki yıla göre hem tonaj hem de ciro açısından hedeflerimizin üzerinde kapattığımız bir yıl oldu.

2020 yılını sektör açısından yeniden ivmelenmenin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu yıl yatırımlarla geleceğe hazırlık yaptığımız bir yıl olacak. Hem satış hem de ciro açısından hedefimiz yine 2019’a göre büyüme yakalamak.


Son Tarihli İlgili Haberler

Türkiye’de İngiltere çıkışlı hurda fiyatları 350$/mt CFR seviyesinde

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar 50-150 TL/mt arttı

Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti

Türkiye’nin kütük ithalatına ilgisi normal seviyede

Türkiye’de kütük fiyatları 500$/mt fabrika çıkışı seviyesini gördü, teklifler daha da yükseldi