Borusan Mannesmann: Burası hepimizin Mekan’ı olacak

Pazartesi, 25 Haziran 2018 15:24:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Borusan Mannesmann’ın Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Kurt Ganiç ile yeni dijital platformları Mekan’ı ve dijital dönüşüm süreçlerini konuştuk.

Okuyucularımıza “Four Effects Mühendislik Buluşmaları”ndan bahsedebilir miyiz?

10 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda düzenlediğimiz Four Effects Mühendislik Buluşması’nı mekanik tesisat sektörünün önde gelen kuruluşlarından Deko Group ile gerçekleştirdik. Etkinlik Türkiye’de ilk kez yapılan ve her yıl tekrarlanması planlanan bir mekanik tesisat buluşması aslında. Onu eşsiz ve değerli kılan en önemli etmense mekanik tesisat sektörünün dört ana bileşeni olan yatırımcıları, tasarımcıları, yüklenicileri ve tedarikçileri bir araya getiren ilk networking organizasyonu olması. Four Effects buluşmasında proje, uygulama ve taahhüt firmalarının yanı sıra uluslararası yüklenici firmaların temsilcileri, yapı sektöründeki önemli firmaların satın alma müdürleri, devam eden projelerin şantiye şefleri ve müdürleri, belediye yöneticileri, inşaat, gayrimenkul ve yatırım firmalarının temsilcilerinden oluşan 800 profesyonel de yer aldı. Hem etkinliğe katılan misafirlerimizin yorumları, hem de etkinlikte stant açan firmaların geri dönüşleri oldukça güzel. Bundan sonraki senelerde de bu etkinliğin sektörde bir buluşma noktası olacağını umuyoruz.

Borusan Mannesmann’ın bu buluşmada tanıttığı yeni dijital platformu “Mekan”ın detayları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Borusan Mannesmann olarak bu sene 60. yılımızı kutluyoruz. 60 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor, mekanik tesisat sektörü için fayda sağlamaya, sektörü geliştirici her türlü çalışmaya liderlik etmeye, destek vermeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada mekanik tesisat profesyonellerinin birbirlerine ve nitelikli bilgiye erişebilecekleri, ihtiyaçlarını belirleyerek bu konuda talepkâr olabilecekleri bir alanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda bu ihtiyacı karşılayabilecek bir sosyal medya platformu oluşturduk, bir araya gelebilmenin değerini göstermesi için de ismini Mekan olarak belirledik. Burası hepimizin ‘mekanı’ olacak.

Mekan’ı mekanik tesisat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firması yetkili uzmanlarına, proje ve taahhüt firması mühendislerine özel olarak hazırladık. Tüm kullanıcılar bu platform üzerinden birbirlerine tek tıkla ulaşabilecek, projelerini anlatabilecek, yazılı veya görüntülü yayınlarla birbirlerine sorularını sorabilecekler. Bunlarla beraber case-study’ler, proje reklamları, webinar’lar gibi tüm kullanıcıların kariyer gelişimlerine fayda sağlayabilecek içerikler platforma eklenecek, sektör derneklerinin yayınları ve etkinlik davetleri kullanıcılar ile paylaşılacak. Ayrıca Mekan içerisinde tedarikçi firmalar da ürün detayları ile bulunacaklar. Bu kapsamda şu an Mekan içerisinde Borusan Mannesmann mekanik tesisat ürünleri hakkında teknik ve detaylı bilgiler, kalite videoları, grup şirketimiz Borusan Cat’in kojenerasyon ve trijenerasyon sistem detayları ve Duyar Vana’nın ürün bilgileri yer alıyor. Diğer tedarikçi firmaların ürün ağaçlarının eklenmesi yönünde görüşmeler de devam ediyor.

Platform tamamen kullanıcıların talepleri ve ihtiyaçları üzerinden şekillensin istiyoruz. Bundan ötürü sektör aktörlerinin kendi ihtiyaçları ve gereklilikleri noktasında sunacağı taleplerle içerikler değişiklik gösterecek. Bu konuda tüm tedarikçi firmaların da sektörel bilginin üretilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için elinden geleni yapacağına ve uzun vadede Mekan platformu ile sektörel bir kütüphane oluşturulabileceğine inanıyoruz. Mekan’ın mekanik tesisat sektörünün genelini kapsayıcı, hep birlikte besleyeceğimiz ve belki de diğer sektörlere de örnek olacak bir platform olmasını ümit ediyoruz.

Bu platformun müşterilerinizle ilişkinize etkisi ne olacak?

Mekan’ın hedefi aslında mekanik tesisat profesyonellerinin sektörel yenilikleri, gelişmeleri, projeleri konuşabilecekleri ve bunu hareket halinde de gerçekleştirebilecekleri bir alanı hayata geçirmek. Nitelikli ve güncel bilgiye rahatlıkla erişebilmek ve sektör aktörlerinin birbirlerine tek tıkla ulaşabilmelerinin sektörü ileri götürebilecek bir ortam yaratılabilmesi için değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu platformu sadece iş konuşacağımız, networking yapacağımız bir yer olarak da hayal etmiyoruz. Birbirimiz için görünür olmayı, yaptığımız işlere dokunmayı, kendi ihtiyaçları çerçevesinde daha fazla destek alan bir mekanik tesisat sektörüne ön ayak olabilmeyi hedefliyoruz. Bu platformu mekanik tesisatın dört bileşeni, yatırımcı, yüklenici, tasarımcı ve tedarikçinin birbirleriyle nitelikli bilgi paylaşabileceği ve birbirinden bilgi talep edebildiği bir alan olarak görüyoruz. Örneğin ofisleri gezip yeni ürünümüzü anlatmak yerine, sektör ihtiyacımız var dediği takdirde ürünümüzün kalite testlerini, montaj detaylarını veya teknik hesaplamalarını canlı yayınlarla paylaşmayı ve aynı anda sorulara cevap vermeyi hayal ediyoruz. Bunu sadece Borusan Mannesmann olarak değil sektördeki diğer tedarikçi firmaları da içerecek bir ekosistemde gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü hepimiz ürettiğimiz parçalarla büyük bir yapının sağlıklı çalışmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda Mekan’ın sektörel dijitalleşmede önemli girişimlerden biri olacağını umuyoruz.

Tüm bunlarla beraber Mekan’da yer alan Danışman uygulaması, mekanik uygulama uzmanları, mekanik koordinatörler ve proje uzmanları ile Borusan Mannesmann müşteri temsilcileri arasında iletişimi hızlandıran bir çözüm. Bu yolla kullanıcılar ihtiyaç duydukları takdirde Borusan Mannesmann müşteri temsilcilerine tek tıkla ulaşabilecekler.

Endüstri 4.0’a geçiş yolunda Borusan Mannesmann’ın kaydettiği ilerlemeden bahsedebilir misiniz? Sizce bu konuda en büyük handikaplar neler?

Endüstri 4.0 yatırımlarımızın ve şirket içindeki dijital dönüşümün son beş yılda ivme kazandığını söyleyebilirim. Özellikle son yıllarda Borusan Mannesmann olarak üretim tesislerimizde iş güvenliğini ve verimliliği artırmaya yönelik otomasyon çalışmalarına ve sistemlerin entegrasyonu ile birlikte daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratma konularında önemli yatırımlar yaptık. Nitekim, tüm bu yaptıklarımız ile birlikte kısa bir süre içinde Türkiye’de ilk kez bilimsel bir yaklaşım ve sistematik bir metodoloji kullanılarak şirketlerde dijitalleşme düzeyinin ölçüldüğü, Accenture Dijitalleşme Endeksi araştırmasında Ana Metal Sanayi kategorisinin dijital lideri seçildik. Dijitalleşme alanında elde ettiğimiz bu başarının altında kurum içi fonksiyonların entegrasyonunun maksimize edilerek operasyonel verimlilik sağlanması, ürün ve servislerde fark yaratılmasının ötesinde, tedarikçiler, müşteriler ve finansal sektördeki paydaşlarımız ile sistemlerimizi entegre edebiliyor oluşumuz yatıyor.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri de hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu değişime ayak uydurabilmek ve organizasyonumuzun daha etkin ve verimli olmasını temin edebilmek adına akıllı teknolojileri kullanarak hem kendi iç süreçlerimizdeki verimliliğimizi hem de paydaşlarımıza sunduğumuz değer önermelerini değişime ayak uyduracak şekilde geliştiriyoruz. Bu kapsamda Endüstri 4.0 vizyonumuzu “Teknoloji ile birlikte hızlı gelişen ve değişen ihtiyaçlara daima optimum esneklikte ve beceride entegre olabilecek, aynı zamanda var olduğumuz ve var olmak istediğimiz alanlardaki teknolojik gelişmelere de yön verecek bir şirket olmak” olarak konumlandırıyoruz. Misyonumuzu ise “Rekabette daima bir adım önde olabilmek için, akıllı ve ileri teknolojileri kullanarak yeni iş modelleri ve süreç iyileştirmeleri ile paydaşlarımıza uçtan uca çözümler sunarak değer yaratmak” olarak belirledik.

Öncelikli hedeflerimizden biri olarak konumlandırdığımız dijital dönüşüm alanında bu inisiyatifin daha efektif bir şekilde yönetilebilmesi ve bu dönüşüm planının bir kurum kültürü olarak benimsenebilmesi için bir komite kurduk. Komitenin asli görevi şirket içinde verimliliği artıracak, maliyet düşürücü otomasyon projeleri ve müşterilerimize dokunan yeni ürün ve servis gelişimine yönelik projelerin önceliklendirilmesi ve kaynak ayrılmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Proje havuzumuzda yer alan ve yeni çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik oluşabilecek diğer projelere de aynı disiplinle ve kararlılıkla devam etmeyi hedefliyoruz.

Dijital dönüşüm kapsamında başka projeleriniz de bulunuyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda müşterilerimize yeni ürün ve servis gelişimi ile fark yaratacak uygulamalara yönelik çalışmalara odaklandık. Bu yılsa yatırımların önemli bir bölümü iç süreçleri geliştirici, yapılan işi daha kolay ve hızlı, aynı zamanda da tek bir yerden yapılmasını sağlayarak maliyet avantajı oluşturan projelere yönelik olarak gerçekleşti. Aynı zamanda sistemleri birbirleriyle konuşturarak entegre çözümler yaratan, big datanın analizi ile şirket karar vericilerine anlamlı ve yol gösterici veriler ortaya çıkaran uygulamalar üzerinde çalışmalar yaptık.

Bu kapsamda İş Zekası uygulamalarını operasyonlarımızın önemli bir bölümüne entegre ettik. Akıllı ve ileri teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiğimiz birçok dijital dönüşüm projesi ile aynı zamanda şirketimizin en öncelikli konularından biri olan iş güvenliğinde dünya standardı düzeye ulaşma vizyonuna hizmet edecek geliştirici projeler de gerçekleştirdik. 2017 yılında aynı zamanda otomotiv segmenti ve yüksek katma değerli ürün gruplarında sıçramalı büyüme yaratacak 75 milyon $ tutarındaki yatırım kararımızın bir parçası olarak Gemlik üretim tesisimizde verimliliği ve iş güvenliğini üst düzeye çıkaracak son teknolojileri kullanan stok sahası inşaatına başladık. Az sayıda insan ile çalışacak ve son teknoloji ile donatılacak stok sahasının dünyadaki benzerlerinden daha da gelişmiş standartlarda olmasını hedefliyoruz.

Önümüzdeki süreçte dijital proje havuzumuzda yer alan projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Orta ve uzun vadede ise şirketimizin stratejik planında belirlediğimiz dijital dönüşüm yol haritamıza paralel şekilde hedeflediğimiz kilometre taşlarını birer birer hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Akıllı ve ileri teknolojileri kullanarak yapacağımız uygulamalarla hem işimizi otomatize ederek maliyet ve verimlilik avantajı sağlamaya, hem de müşterilerimize sunacağımız farklı ve yenilikçi dijital uygulamalarla müşterilerimizin işlerine değer katmaya devam edeceğiz. Bir diğer hedefimiz ise farklı ekosistemleri birbirleriyle etkileşime geçirerek yeni müşteri segmentleri yaratmak olacak. Aynı zamanda üretim tesislerimizde kullanacağımız akıllı sistemler de üretim hatlarımızın daha verimli çalışmasına olanak sağlamaya devam edecek.


Etiketler:
Türkiye , Avrupa , çelik üretimi , Borusan Mannesmann | benzer haberler »