Beyçelik : Otomotiv çeliği talebinde ciddi bir artış beklemiyoruz

Salı, 18 Şubat 2020 17:21:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Beyçelik Gestamp Satınalma Müdürü Can Sakarya ile otomotiv ve çelik sektörleri arasındaki iş birliklerini ve önümüzdeki döneme yönelik beklentilerini konuştuk.

Otomotiv sektöründe çelik talebi ne durumda, önümüzdeki dönem için öngörünüz nedir?

2020 yılı genel olarak 2019 ile paralel bir yıl olacak. Talepte otomotiv anlamında ciddi bir artış beklemiyoruz.

Sizce çelik şirketleri neden otomotiv sektörüne ürün tedarik edebilmeyi bu kadar önemsiyor?

Otomotiv sektörüne ürün tedarik ediyor olmak çelik üreticilerinin Ar-Ge süreçlerine büyük destek vermektedir. Aynı zamanda otomotiv alışkanlıkları firmaların sürekli gelişim felsefesine büyük katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında otomotiv üretiminde saclardaki karlılık ticari sektör saclarına göre daha yüksektir.

Otomotiv ve çelik sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için neler yapılabilir?

Özellikle OEM’ler ve Tier-1 Ar-Ge ekipleriyle ortak sinerjiler oluşturulmalı ve bu grupların hem sac üreticilerinin katalog çeşitliliğine katkı sunması amaçlanmalı hem de yerlileştirme çalışmaları ile desteklenmelidir.

Otomotive yönelik çelik ürünlerinde ithalatın yol açtığı rekabet hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu konuda serbest piyasa kurallarının dışına çıkılmaması otomotiv için önemli bir önceliktir, kullanılan ithal saclar özel kaliteler oldukları için gelebilecek hatalı bir tedbir ya da sübvansiyon ülkenin rekabetçiliğini de elinden alabilecek yanlışlara sebebiyet verebilir. Ayrıca bu ithalat süreçlerinin yerli üreticileri geliştirici rekabet ortamı yaratma imkanları da göz ardı edilmemelidir.

Tüm sektörü etkisi altına alan korumacılık önlemleri ihracatınızı ne ölçüde etkiledi?

İçinde bulunduğumuz sektör korumacılık önlemlerinden direkt etkilenen bir alan değil, dolaylı yoldan sac fiyatları ve bulunabilirliği sorunları ortaya çıkmakla beraber dikkat çekici bir soruna sebep olmamıştır.

2019 şirketiniz için nasıl geçti, 2020’den neler bekliyorsunuz?

Otomotiv endüstrisi önemli bir dönüşüm içinde. Biz de çalışmalarımızda sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. 2019 yılında, elektrikli araçlara özel parça kalıpları üretmeye başladık.  Bu yeni nesil ürün gruplarında uzmanlaşarak otomotivdeki yeni döneme uyum sağlamak arzusundayız. Yerli otomobil ile elektrikli araçların ülkemizde de kullanımının artması alternatif teknolojilere yatırım yapmamız için bir fırsat oluşturacak.

 


Son Tarihli İlgili Haberler

BDT çıkışlı sıcak sac teklifleri ve satış fiyatları Türkiye yerel piyasasına paralel olarak yükseldi

Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları 600$/mt CFR’ı aştı

Türkiye’de kaplamalı mamul gösterge fiyatları yükselmeye devam etti, talep güçlü

Türkiye’de levha fiyatları arttı

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü