Mısırlı haddecilerin koruma önlemlerine itirazı reddedildi

Pazartesi, 03 Şubat 2020 17:28:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kütük ithalatına getirilen koruma önlemleri konusunda mutlu olmayan Mısırlı haddeciler, nihai kararı durdurmak amacıyla yeni bir dava açtı. Ancak, mahkeme, bu konuda ticari davalarda danışmanlık yapan yetkili kuruma danıştı ve vergi kararının yerinde olduğu sonucuna varıldı. Mahkeme, vergiye yönelik nihai kararı 22 Şubat’a açıklayacak, temyizin ise reddedileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, ithalata yönelik bu düzenleme üreticilerin elini güçlendirirken, haddecileri ise ciddi şekilde etkiliyor. Daha önce yapılan açıklamada, kütüğe getirilen ithalat vergisinin çok yüksek olması ve yerel Mısır kütük piyasasının da gelişmiş olmaması nedeniyle Mısır’da faaliyet gösteren 22 haddecinin üretimlerini durdurmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

Yüksek İdari Mahkemenin kararı, koruma önlemi davasındaki nihai kararının hemen ardından geldi; buna göre, vergi, gelecek yıl 11 Nisan’a kadar %16 (veya en az 74$/mt) olarak belirlendi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere vergi oranı, takip eden iki yıl içinde sırasıyla %13’e (veya minimum 60$/mt) ve %10’a (veya minimum 46$/mt) düşürülecek.


Son Tarihli İlgili Haberler

Mısırlı sıcak sac alıcıları AB ve BDT’den daha düşük fiyatlar alıyor

Mısır: Kütük fiyatları çöktüğü için koruma vergisi sektörü korumak için yeterli olmayabilir

Cezayir'de başlıca üreticiler üretim faaliyetlerini yavaşlattı

Mısır'da enerji fiyatları hurdaya dayalı tesisler yerine entegre tesisler için düştü

Mısır’a sıcak sac teklif eden tedarikçiler fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor, alıcılar isteksiz