Kanada’nın doğal kaynaklar GSYH’si üçüncü çeyrekte %1 arttı

Cuma, 18 Ocak 2019 12:09:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, yılın üçüncü çeyreğinde Kanada’nın doğal kaynaklarına ilişkin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ya da doğal kaynaklarına atfedilebilen ekonomik faaliyet hacmi ikinci çeyrekte %1,4 artmasının ardından %1 arttı. Buna kıyasla, ülkenin ekonomisine ilişkin GSYİH’sı %0,5 artış gösterdi.

Aynı çeyrekte, metal mineral madenciliği GSYİH’si bir önceki çeyrekte %3,6 düşmesinin ardından %4,1 arttı. Bu artış özellikle metal olmayan minerallerdeki %9,9 ve metal minerallerdeki %7,6 artıştan kaynaklandı. Metal minerallerdeki artış ise Newfoundland ve Labrador’da yer alan Carol Lake demir cevheri madenindeki iş bırakmaların sona ermesiyle mümkün oldu. Bu madendeki iş bırakmalar bir önceki çeyrekte üretimi olumsuz etkilemişti. 

Enerji sektörü GSYİH’si, özellikle petrol ürünlerindeki %22,8 artışla %0,3 arttı. Bir önceki çeyrekte bazı rafineriler kapatılarak buralarda üretim durdurulmuştu. Petrol ürünlerindeki artış ham petrol çıkarımı (%1,2) ve enerji hizmetlerindeki (%2,5) düşüşlerle kısmen dengelendi.

Söz konusu çeyrekte, doğal kaynak faaliyeti 252,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi ve ülkenin GSYİH’sindeki payını ikinci çeyrekte kaydedilen %11,9’dan %12,1’e çıkardı.

Doğal kaynak fiyatları, enerji ve avcılık ve balıkçılık sektörlerindeki artışın metal mineral madenciliği ve ormancılık sektörlerindeki düşüşü dengelemesiyle %1,9 arttı. Enerji sektöründe fiyatlar, temmuz-eylül arası ham çelik (%4) ve rafine petrol ürünlerindeki (%1,7) fiyat artışlarıyla %3,6 arttı. Metal mineral madenciliği sektöründeki fiyatlar %2,5 düştü. Bu sektörde ise metal mineral çıkarımı (%5,4) ve temel metal mineral ürünlerindeki (%4) fiyat düşüşleri etkili oldu.

Doğal kaynak ihracatı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyrekte kaydedilen %5,3 artışın ardından %2,8 artış gösterdi. Metal mineral madenciliği alt sektöründe ihracat %4,9 artarken, bu artışın temel sebebi, bir önceki çeyrekte demir cevheri madenciliğindeki iş bırakmaların üretimde yarattığı keskin düşüşten sonra metalik mineral ihracatının %37,8 artması oldu. Enerji ürünleri ihracatı ise, rafine petrol ürünlerindeki %14,1 artışla %2,8 arttı.


Son Tarihli İlgili Haberler

USMCA ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Kanada’da inşaat izinleri Mayıs ayında %20,2 arttı

Kanada’da demir cevheri demir yolu trafiği Nisan ayında %20 düştü

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Nisan ayında %45,9 düştü

Kanada’da imalat satışları Nisan ayında %28,5 düştü