Avro bölgesinde sanayi üretimi Temmuz ayında %4,1 arttı

Perşembe, 17 Eylül 2020 12:08:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Temmuz ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Haziran ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %4,1 artış kaydetti. Haziran ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %9,5 ve AB-27 bölgesinde %9,6 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2019 yılı Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %7,7 ve AB-27 bölgesinde %7,3 düştü.

Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %4,7 ve AB-27 ülkelerinde aylık %4,8 artarken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %5,3 ve AB-27 ülkelerinde %5,6 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %3,9 ve AB-27 ülkelerinde %2,8 artış kaydetti. Temmuz ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %4,2 ve AB-27 ülkelerinde %3,9 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,3 artış gösterdi.

Temmuz ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %4,9 ile Danimarka, %0,8 ile Letonya ve %0,5 ile Belçika’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %11,9 ile Portekiz, %9,4 ile İspanya ve %8,3 ile İrlanda’da görüldü.

2019 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Temmuz ayında sermaye malları üretimi avro bölgesinde yıllık %10,4 ve AB-27 bölgesinde %10,2 düşüş kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,8 ve AB-27 bölgesinde yıllık %2 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %9,3 ve AB-27 bölgesi için %8,7 düşüş kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %1,9 ve AB-27'de %2,5 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %6,2 ve AB-27 bölgesinde %6,6 düşüş gösterdi.

Temmuz ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %15,6 ile İrlanda, %0,9 ile Polonya ve %0,1 ile Letonya’da görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %13,6 ile Danimarka, %11,6 ile Almanya ve %9,6 ile Portekiz’de kaydedildi.


Son Tarihli İlgili Haberler

Alfa Acciai’nin üretimi tesis yenilemeden sonra arttı

Çelik ticareti için yeni online açık artırma platformu kuruldu

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos ayında %2,6 arttı

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

Avro bölgesinde sanayi üretimi Ağustos ayında %0,7 arttı